Θα ήμασταν ιδιαίτερα ευτυχείς εάν κάνατε μια χημική ανάλυση στο νερό σας από αναγνωρισμένο εργαστήριο,  πριν και μετά τη χρήση του οποιουδήποτε προϊόντος μας. Εάν η σύγκριση των αναλύσεων δείξει ότι το νερό το οποίο επεξεργάστηκε το σύστημά μας δεν είναι καθαρότερο και υγιεινότερο, ο νόμος σας δίνει τη δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος, εντός 7 ημερών.

Εδώ θα ήταν καλό να υπογραμμίσουμε ότι η επιχείρησή μας είναι η ΠΡΩΤΗ που κάνει αυτού του είδους τη δήλωση προς τους πελάτες της!

Έτος 2018


Έτος 2017