Η εταιρεία Βελούδα Α.Ε. εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης, τα οποία έχουν αξιολογηθεί από τους διαπιστευμένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης  DQS και IQNet, στα παρακάτω διεθνή πρότυπα:

ISO 9001:2015 Διαχείριση ποιότητας

ISO 22000 Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων

ISO 14001:2015 Περιβαλλοντική Διαχείριση

Τα προϊόντα της εταιρείας φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/64/EU. Το σήμα CE χορηγείται μόνο στα προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η εταιρεία Βελούδα Α.Ε. συμμορφώνεται με τις νομοθετικές οδηγίες 98/83/ΕΚ και 2015/1787, αλλά και με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τους εξοπλισμούς επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Μάλιστα τα προϊόντα δοκιμάζονται και πιστοποιούνται από κορυφαίο εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

EN 13443-1, EN 13443-2, EN  14095, EN 14652, EN 14743, EN 14812, EN 14897, EN 14898, EN 15219, EN 15161, UNE 149101.

Η εταιρεία είναι ενεργό μέλος του παγκόσμιου οργανισμού ποιότητας νερού  Water Quality Association και του ελληνικού οργανισμού νερού Hellenic Water Association.

Προϊόντα της εταιρείας Veluda έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από τον αμερικάνικο δημόσιο οργανισμό υγείας και ασφάλειας  NSF.

Η εταιρεία διαθέτει Τμήμα Ποιότητας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Το τμήμα διεξάγει συνεχείς μηχανολογικούς ελέγχους στα προϊόντα, καθώς και δειγματοληπτικούς ελέγχους ποιότητας νερού. Η χημική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού ελέγχεται με εργαστηριακές δοκιμές που διενεργούνται από διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. εργαστήριο.

Ακόμη το  Τμήμα Ποιότητας διεξάγει εσωτερικές επιθεωρήσεις σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, καθώς και στα υποκαταστήματα και τους συνεργάτες της. Επιπρόσθετα, επιθεωρήσεις γίνονται και σε εργοστάσια προμηθευτών, για να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας της εταιρείας. Η συνεργασία με νέο προμηθευτή γίνεται μόνο εφόσον διαθέτει πλήρη φάκελο πιστοποιητικών και τηρεί τις προϋποθέσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.


Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες, που αναδεικνύουν τις πιο υψηλές προδιαγραφές για όλα μας τα προϊόντα.

Τα προϊόντα Veluda είναι πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης στον κόσμο και πληρούν τα υψηλότερα standards ποιότητας.