Επικοινωνία - veluda.com

Επικοινωνία

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών                                                                             Τμήμα Ποιότητας                                                               Τμήμα Λογιστηρίου
Υπεύθυνος: Βορριάς Ιωάννης                                                                         Υπεύθυνη: Ρασιδάκη Μαρία                                            Υπεύθυνος: Λιάπης Θεόφιλος
   support03@veluda.com                                                                                   quality@veluda.com                                                             account02@veluda.com                        Τμήμα Χονδρικής                            
                                                                    Τεχνικό Τμήμα                                                             Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπεύθυνη: Ντομπρουγκίδου Ντιάνα                                                      Υπεύθυνος: Χασουράκης Ελευθέριος                                      Υπεύθυνος: Μαρκάκης Μιχάλης
        b2b@veluda.com                                                                                        service@veluda.com                                                                    hr@veluda.com