Επικοινωνία - veluda.com

Επικοινωνία

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών                                                                             Τμήμα Ποιότητας                                                               Τμήμα Λογιστηρίου
Υπεύθυνος: Δεμερτζής Γιώργος                                                                     Υπεύθυνος: Ρομανώφ Ρόζα                                                   Υπεύθυνος: Νικηφόρου Γιάννα
            info@veluda.com                                                                                      rromanov@veluda.com                                                       gnikiforou@veluda.com                


           Τμήμα Χονδρικής                            
                                                                    Τεχνικό Τμήμα                                                          Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπεύθυνη: Ντομπρουγκίδου Ντιάνα                                                      Υπεύθυνος: Γκεμιτζόγλου Απόστολος                                     Υπεύθυνος: Μαρκάκης Μιχάλης 
 dntomprougkidou@veluda.com                                                                 agkemitzoglou@veluda.com                                                    mmarkakis@veluda.com