Αναλύσεις δειγμάτων νερού πελατών πριν και μετά τη χρήση φίλτρων Veluda σε πόσιμο νερό ντεπόζιτου στη Λεμεσό.

Η αξιολόγηση αποτελεσμάτων του χημικού εργαστηρίου:

Μετά το φίλτρο Veluda U.F. + Carbon 0.01m παρατηρείται μείωση στο ελάχιστο του μικροβιακού φορτίου της παροχής μέχρι και 99%. Το φίλτρο αυτό δείχνει να είναι ικανό να απομονώνει και να κατακρατεί τα βακτήρια που υπάρχουν στο πόσιμο νερό, παθογόνα ή μη, χάρις την μικρή διάμετρο των πόρων του, που καθιστούν τη μεμβράνη αδιαπέραστη από τα διάφορα κοινά βακτηρίδια του νερού.