Μία ακόμη ανάλυση δειγμάτων νερού σε πόσιμο νερό της Λάρνακας της Κύπρου, δείχνει τις σημαντικές βελτιώσεις που προσφέρουν τα φίλτρα νερού Veluda στην ποιότητα του νερού.