Μόλις ανανεώσαμε τις πιστοποιήσεις ISO 9001 : 2008, "Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας" και ISO 22000 : 2005, "Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων".