Η ανανέωση μέλους για το 2016 της εταιρείας μας στον Οργανισμό ποιότητας νερού Αμερικής.