• Πόρος φίλτρανσης 0.5 micron
  • Υψηλή ικανότητα  μείωσης VOC,κύστεων & βαρέων μετάλλων
  • Υψηλή ικανότητα  μείωσης  χλωρίου ,χλωραμίνης & χημικών
  • Υψηλή ικανότητα  μείωσης  χώματα, ιζημάτων & σκουριάς

Specification