Χαρακτηριστικά φίλτρου μήτρας: • Φίλτρο 1 μικρά • Υψηλή ικανότητα μείωσης χλωρίου.

  • Πόρος φίλτρανσης 1 micron
  • Πάρα πολύ υψηλή ικανότητα μείωσης  χλωρίου & χλωραμίνης
  • Υψηλή ικανότητα  μείωσης VOC & μολυσματικών χημικών
  • Υψηλή ικανότητα  μείωσης  χώματα, ιζημάτων & σκουριάς

Specification