• Πόρος φίλτρανσης 5 micron
  • Υψηλή ικανότητα  μείωσης  χλωρίου ,χλωραμίνης & χημικών
  • Υψηλή ικανότητα  μείωσης  χώματα, ιζημάτων & σκουριάς

Specification