Βρυσάκι δυο παροχών Double

  • Barcode                              : 520696400723
  • Παροχές                             : 2way
  • Διαστάσεις                          : 180x240 (LxH)
  • Μέγιστη Πίεση λειτουργίας : 8 bar
  • Σύνδεσμος Σωληνώσεων   : 1/4''