Βρύση τριών παροχών Square

  • Barcode                              : 520696400293
  • Παροχές                             : 3way
  • Διαστάσεις                          : 280x310 (LxH)
  • Μέγιστη Πίεση λειτουργίας : 8 bar
  • Σύνδεσμος Σωληνώσεων   : 3/8''