Μαστοί, κλέφτες, γωνιές σύνδεσης παροχής

Μεταλλικά εξαρτήματα για σύνδεση φίλτρων, αντιστροφών οσμώσεων και άλλων στο δίκτυο παροχής νερού αλλά και στα δοχεία αποθήκευσης .