Βαλβίδες Αντεπιστροφής Νερού.

Βαλβίδες Αντεπιστροφής 1/4" & 3/8'' quick για συστήματα αντίστροφης όσμωσης .Εξασφαλίζουν την σωστή πορεία του νερού σε οποιοδήποτε σύστημα αντίστροφης όσμωσης, ώστε να μην υπάρχει ροή επεξεργαζόμενου νερού προς τα πίσω.