Πόσιμο νερό χαρακτηρίζεται το νερό που είναι καθαρό από φυσική, χημική,βιολογική και μικροβιολογική άποψη και μπορεί να καταναλώνεται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του ανθρώπου. Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο, δροσερό και με ευχάριστη γεύση.

Δεν πρέπει να έχει μεγάλη σκληρότητα γιατί αυτή προκαλεί δυσκολίες στην καθημερινή αλλά και τη βιομηχανική του χρήση.

Δεν πρέπει να περιέχει μεγάλη ποσότητα οργανικών ουσιών, βαρέων μετάλλων ούτε και παθογόνα παράσιτα ή μικρόβια.

Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι σταθερή στους 10-15 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τον ποιοτικό έλεγχο του νερού ερευνώνται βασικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Οσμή, Γεύση, Χρώμα, Θολότητα, Θερμοκρασία, Αλκαλικότητα, Οξύτητα, pΗ, Μικρόβια, Σκληρότητα. 
Ερευνώνται εκτάκτως επίσης διάφορες χημικές ενώσεις, χλωριούχες, θειικές κλπ.