Όσμωση: Η Όσμωση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο δύο διαλύματα, όταν χωρίζονται από μία ημιπερατή μεμβράνη, το νερό θα περάσει και θα κινηθεί από το αραιότερο προς το πυκνότερο διάλυμα, ώστε το τελευταίο να αραιωθεί και τελικά να γίνει και αυτό το ίδιο καθαρό.

Η διαδικασία αυτή είναι φυσικό φαινόμενο και µε αυτόν τον τρόπο ανταλλάσσονται υγρά στα κύτταρα του οργανισμού µας, καθώς επίσης στα ζώα και στα φυτά.
Η όσμωση, σε συνδυασμό µε τα τριχοειδή φαινόμενα, είναι υπεύθυνη για την ανύψωση του νερού από τις ρίζες στα φύλλα των δέντρων καθώς τα διαλύματα των κυττάρων των φύλλων είναι πιο πυκνά µε αποτέλεσμα νερό να κινείται προς αυτά για να αραιωθούν.

Αντίστροφη Όσμωση: Το αντίθετο της όσμωσης είναι η αντίστροφη όσμωση, όπου το προς καθαρισμό νερό πιέζεται να περάσει μέσα από μία μεμβράνη η οποία επιτρέπει επιλεκτικά µόνο τα µόρια του νερού να περάσουν μέσα από αυτήν.

Το εξερχόμενο νερό είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους ακαθαρσίες, από σκουριές, άλατα, οργανικές ουσίες, λιπάσματα, παρασιτοκτόνα, μέχρι και κάθε είδους επικίνδυνους μικροοργανισμούς, βακτήρια και ιούς. Οι παραπάνω προσμίξεις απορρίπτονται στην αποχέτευση μαζί µε ένα ποσοστό νερού.