“Υπόγεια Νερά - Κάνοντας το αόρατο ορατό”

Τα υπόγεια ύδατα μπορεί να είναι αόρατα, αλλά η επίδρασή τους είναι ορατή παντού.

Βασικός πυλώνας της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού είναι η επίτευξη του Στόχου 6 Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η αρχή “Νερό και Αποχέτευση για όλους μέχρι το 2030”.
Ένα βήμα πιο κοντά προς την κατεύθυνση αυτή, κάνει φέτος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τη θεματική του 2022 “Υπόγεια Νερά - Κάνοντας το αόρατο ορατό”, υπενθυμίζοντας μας πως τα υπόγεια ύδατα μπορεί να είναι αόρατα, αλλά η επίδρασή τους είναι ορατή παντού.

Ένας από τους πολυτιμότερους θησαυρούς που κρύβει μέσα του ο πλανήτης μας, είναι τα αποθέματα γλυκού νερού. Σημαντικό ποσοστό αυτών, βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (υπέδαφος) ανάμεσα σε γεωλογικούς σχηματισμούς, οι οποίοι τα συγκρατούν. Σήμερα, περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού εξαρτάται άμεσα από τα υπόγεια ύδατα για την παροχή πόσιμου νερού.

Παράλληλα, τα υπόγεια ύδατα παίζουν καθοριστικό ρόλο στις καθημερινές ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως η πρωτογενής παραγωγή (γεωργία και κτηνοτροφία), στην οποία όμως παρατηρείται αύξηση της εκμετάλλευσης των υπόγειων νερών.
Αυτό συμβαίνει λόγω της υπεράντλησης, όπου η χρήση υπερβαίνει την ανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, από βροχή και χιόνι, με αποτέλεσμα τη μείωση υπόγειων αποθεμάτων σε νερό, τη σταδιακή καθίζηση του υδροφόρου ορίζοντα και τα συνεπακόλουθα φαινόμενα ερημοποίησης και υποβάθμισης. Αντίστοιχα, χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, καταλήγουν στο υπέδαφος οι οποίες ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό για τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων, υποβαθμίζοντας δραστικά την ποιότητά τους ενώ η λειτουργία βόθρων, που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι απορροφητικοί, επιβαρύνει με ρυπαντικό φορτίο τα υπόγεια ύδατα.

Καθώς η κλιματική κρίση επιδεινώνεται, ο ΟΗΕ θίγει τη σημασία των “αόρατων” νερών με στόχο την επιτάχυνση των δράσεων για την προστασία και αποκατάστασή τους. 
Οι διεθνείς πολιτικές καταδεικνύουν όλο και περισσότερο την ανάγκη παραγωγής και επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένου νερού, από επεξεργασία λυμάτων, ως μια εναλλακτική λύση για την κάλυψη σε νερό. Η μέθοδος αυτή συνιστά μια αποτελεσματική τακτική για την προστασία του περιβάλλοντος, εξισορροπεί τον εξορθολογισμό των εκμεταλλεύσεων και ανταποκρίνεται άμεσα στο ζήτημα των αποθεμάτων νερού. 

ΠΗΓΗ: worldwaterday.org