Ημέρα ευαισθητοποίησης απέναντι στο πολυτιμότερο αγαθό.... το νερό!

Σκοπός είναι το καθαρό νερό να είναι διαθέσιμο για όλους, μέσω της βιώσιμης διαχείρισής του, ως απαραίτητο κομμάτι του κόσμου αυτού του οποίου θέλουμε να ζούμε.
Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, η διασφάλιση του νερού που θα χρειαστεί ο παγκόσμιος πληθυσμός, ο οποίος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια το 2050, θα είναι μια δύσκολη υπόθεση. Η ανάγκη λοιπόν, για ευαισθητοποίηση είναι πραγματικά μεγάλη.

Το νερό έχει πρωταρχική σημασία για την ύπαρξη και την ανάπτυξη των κοινωνιών, παρόλα αυτά δεν του δίνουμε τη σημασία που του αξίζει.
Σήμερα, περισσότερο από το 80% των λυμάτων από κατοικημένες περιοχές, πόλεις, βιομηχανίες και γεωργικές δραστηριότητες καταλήγουν στο περιβάλλον, χωρίς κανέναν έλεγχο και επεξεργασία.
Τουλάχιστον 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως χρησιμοποιούν μια πηγή πόσιμου νερού μολυσμένη από λύματα.
Μέχρι το 2050, τουλάχιστον ένας στους τέσσερις ανθρώπους είναι πιθανό να ζει σε μια χώρα που πλήττεται από χρόνια ή συχνή έλλειψη νερού.

Στην σημερινή εποχή και στην πρωτόγνωρη περίοδο που ζούμε, οι εξελίξεις έρχονται για άλλη μία φορά να μας θυμίσουν τη σημασία του καθαρού νερού, καθώς και ότι είμαστε μέρη μιας αλυσίδας που κάθε κρίκος της διασφαλίζει τη δημόσια υγεία,  την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόσβαση σε καθαρό νερό για τον διπλανό μας.

Το νερό αποτελεί έναν από τους πολυτιμότερους συμμάχους μας ενάντια σε κάθε μορφής πανδημία.
Οι σημερινές συνθήκες σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Ημέρα Νερού δεν μπορούν παρά να μας θυμίσουν την αξία του νερού, έτσι ώστε να υιοθετήσουμε στην καθημερινότητά μας απλές συνήθειες με στόχο τη συνετή χρήση του πόρου.  Πάντα με σεβασμό στην αειφορία του, υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας την σημασία του νερού στην διασφάλιση της υγείας μας, της υγείας των συνανθρώπων μας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το νερό είναι σύμμαχός σου σε κάθε στιγμή της ζωής.  Μην το σπαταλάς.. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού συντονίζεται από το UN-Water που είναι ο μηχανισμός συντονισμού των Ηνωμένων Εθνών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το πόσιμο νερό, σε συνεργασία με κυβερνήσεις και άλλους εταίρους.