Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης!

Η ανακύκλωση είναι η καρδιά της προσπάθειάς μας για ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Όλοι μαζί συμβάλλουμε στη προσπάθεια για να μειώσουμε την κατανάλωση πόρων και να προστατεύσουμε το περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Ανακυκλώνοντας, δίνουμε νέα ζωή στα υλικά και μειώνουμε τη ρύπανση.

Ακολουθούν μερικά σημαντικά tips για μια σωστή ανακύκλωση προϊόντων:

  1. Χωρίζουμε τα υλικά: Διαχωρίζουμε τα υλικά ανάλογα με το είδος τους, όπως πλαστικό, γυαλί, χαρτί, μέταλλο και οργανικά.

  2. Καθαρίζουμε τα υλικά: Πριν τα πετάξουμε στο κατάλληλο δοχείο ανακύκλωσης, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρά από οποιαδήποτε υπολείμματα όπως υπολείμματα τροφίμων, λίποι κ.α.

  3. Ανακυκλώστε σωστά το χαρτί: Αποφύγετε το χαρτί που έχει μολυνθεί με μελάνια ή άλλες ουσίες και βεβαιώσου ότι το ανακυκλώσιμο χαρτί είναι καθαρό.

  4. Προσοχή στα πλαστικά: Συμπιέστε τα πλαστικά μπουκάλια και τα πλαστικά συσκευασίας για να εξοικονομήσετε χώρο.

  5. Αφαιρέστε τα καπάκια: Πριν από την ανακύκλωση, αφαίρεσε τα καπάκια από τα μπουκάλια και τις συσκευασίες, καθώς αυτά μπορεί να ανακυκλωθούν ξεχωριστά.

  6. Κρατήστε το γυαλί χωριστά: Το γυαλί πρέπει να διαχωρίζεται από άλλα υλικά καθώς και να μην περιέχει υπολείμματα τροφίμων ή υγρών.

  7. Ανακυκλώστε μπαταρίες και ηλεκτρονικά: Μπαταρίες και ηλεκτρονικά πρέπει να ανακυκλώνονται σε ειδικά καθορισμένα σημεία ανακύκλωσης.

  8. Επαναχρησιμοποιείτε όπου είναι δυνατόν: Προτίμησε την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων προτού τα πετάξετε στα απορρίμματα ή για ανακύκλωση.

  9. Ενημερωθείτε για τοπικούς κανονισμούς: Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους τοπικούς κανονισμούς ανακύκλωσης και να τους ακολουθείτε.

  10. Μοιραστείτε τη γνώση: Ενθαρρύνετε και εκπαιδεύστε τους γύρω σου για τη σημασία και τις πρακτικές της σωστής ανακύκλωσης.

BONUS TIP: Προτιμάτε τη χρήση θερμό νερού με πολλαπλά οφέλη. Είναι ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται. Ταυτόχρονα εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι από την μη χρήση πλαστικών μίας χρήσης. Ενώ με το θερμό μπορείτε να έχετε διαθέσιμο παγωμένο ή ζεστό νερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαζί σας. 

Φυσικά μπορείτε να δημιουργήσετε το προσωπικό σας στυλ με ένα εντυπωσιακό θερμό!