Το νιτρικό άλας αποτελεί μία χημική ένωση άχρωμη, άοσμη και άγευστη στη σύσταση της, την οποία συναντάμε στα υπόγεια ύδατα της χώρας μας και οι κατανάλωση της οδηγεί στην δημιουργία μια από τις ισχυρότερες καρκινογόνες ενώσεις στον οργανισμό, τις νιτροζαμίνες.

Το νιτρικό άλας η όπως είναι πιο γνωστό “νιτρικά” εμφανίζεται κυρίως στο νερό μέσω της νιτρορύπανσης σε περιοχές που υπάρχουν εντατικές καλλιέργειες.  Τα νιτρικά-αζωτούχα λιπάσματα κατέχουν κύριο λόγο στη γεωργία, όμως η συνεχής και αλόγιστη χρήση τους έχει οδηγήσει στην εισχώρηση τους στον υδροφόρο ορίζοντα. Μέσω του ποτίσματος και της βροχής τα νιτρικά άλατα που δεν απορροφώνται από τα φυτά, ξεπλένονται από το καλλιεργήσιμο έδαφος εισχωρούν βαθύτερα στο υπέδαφος όπου συσσωρεύονται και στην συνέχεια μολύνουν διαρκώς τον υδροφόρο ορίζοντα καταλήγοντας σε λίμνες και ποτάμια.

Το όριο περιεκτικότητας ασφάλειας νιτρικού άλατος στο πόσιμο νερό της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Περιβάλλοντος είναι 10 mg/l, ενώ η Ελληνική νομοθεσία έχει ως όριο τα 50mg/lt. Όταν το νιτρικό άλας καταναλώνεται από τον ανθρώπινο οργανισμό το ⅕ περίπου της ποσότητας μετατρέπεται σε νιτρώδη άλατα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία των νιτροζαμίνων, μια από τις ισχυρότερες καρκινογόνες χημικες ενώσεις. Επίσης προκαλούν μεταβολή της αιμοσφαιρίνης σε μεθαιμοσφαιρίνη η οποία δε μεταφέρει επαρκώς το οξυγόνο στον οργανισμό μας.

Τα φίλτρα Veluda αντίστροφης όσμωσης αφαιρούν αποδεδειγμένα πάνω από το 98% του νιτρικού άλατος από το νερό που φτάνει στο ποτήρι σας.