Η υπερδιήθηση (UltraFiltration) είναι ένας τύπος φίλτρανσης μεμβράνης στον οποίο η υδροστατική πίεση ωθεί ένα υγρό έναντι μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης με μεγέθη πόρων από 0,1 έως 0,001 μ.. Τυπικά, οι μεμβράνες UF θα απομακρύνουν ουσίες υψηλού μοριακού βάρους, κολλοειδή υλικά και οργανικά και ανόργανα πολυμερή μόρια.

Μια ημιδιαπερατή μεμβράνη είναι μια λεπτή στρώση υλικού ικανή να διαχωρίζει ουσίες όταν εφαρμόζεται κινητήρια δύναμη κατά μήκος της μεμβράνης. Επειδή μόνο είδη υψηλού μοριακού βάρους απομακρύνονται, η διαφορά οσμωτικής πίεσης στην επιφάνεια της μεμβράνης UF είναι αμελητέα. Οι χαμηλές εφαρμοζόμενες πιέσεις είναι συνεπώς επαρκείς για να επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί ροής νερού. 

Οι μεμβράνες UF υπερδιήθησης μπορούν να έχουν εξαιρετικά υψηλές ροές, αλλά στις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές η ροή κυμαίνεται μεταξύ 50 και 200 GFD σε πίεση λειτουργίας περίπου 50 psi σε αντίθεση με μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης που παράγουν μόνο μεταξύ 10 και 30 GFD στα 200 έως 400 psi.

Τα κύρια πλεονεκτήματα των UF μεμβρανών χαμηλής πίεσης σε σύγκριση με τις συμβατικές διεργασίες φιλτραρίσματος και απολύμανσης είναι:

  • Λειτουργία χωρίς χημικές ουσίες (πηκτικά, κροκιδωτά, απολυμαντικά, ρύθμιση του pH).
  • Φιλτράρισμα αποκλεισμού μεγέθους σε αντίθεση με το απλό φιλτράρισμα βάθους των συμβατικών φίλτρων.
  • Καλή και σταθερή ποιότητα του επεξεργασμένου νερού όσον αφορά την απομάκρυνση σωματιδίων και μικροβίων.
  • Η εγκατάσταση και η εφαρμογή δεν απαιτούν μεγάλο χώρο.
  • Εφαρμόζεται μέσω απλών και αυτοματοποιημένων μηχανημάτων.