Πιθανοί παράγοντες αλλοίωσης της ποιότητας του νερού θα μπορούσαν να είναι οι σωληνώσεις και τα ντεπόζιτα τα οποία είναι εκτεθειμένα σε περιβαλλοντικές συνθήκες και δεν χρήζουν της απαραίτητης συντήρησης.

Έτσι, μπορεί να προκαλέσουν κακοσμία, άσχημη γεύση και  παθογόνα στο νερό. Ένα πιστοποιημένο οικιακό φίλτρο, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα νερού κατευθείαν από τη βρύση, απομακρύνοντας τα στερεά, τα χημικά, τους μολυσματικούς μικροοργανισμούς, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή στοιχεία που πιθανόν να υπάρχουν στο νερό. Η ύπαρξη πιστοποίησης από τον οργανισμό NSF διασφαλίζει ότι το προϊόν λειτουργεί σύμφωνα με τον πραγματοποιηθέντα έλεγχο και ότι η διαφημιστική προβολή έχει αξιολογηθεί για την ακρίβεια των ισχυρισμών της.

Η μόνη προϋπόθεση είναι η περιοδική αλλαγή των αναλώσιμων τμημάτων του.

Η τοποθέτηση ενός φίλτρου νερού καλής ποιότητας διευκολύνει τους καταναλωτές ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα έξοδα τους. Επιπλέον, με τα φίλτρα νερού οι καταναλωτές έχουν πιο καθαρό νερό κατευθείαν από την βρύση, όχι μόνο για να πιούνε αλλά και για να πλύνουν τα φρούτα, τα λαχανικά και για να μαγειρέψουν.