Μία ακόμα περιβαλλοντολογική μόλυνση υψηλού κινδύνου που απειλεί την υγεία μας μέσω του νερού και όχι μόνο είναι το εξασθενές χρώμιο. Αποτελεί μια ένωση του χρωμίου επικίνδυνα τοξική και καρκινογόνο ακόμα και σε ελάχιστες ποσότητες.

Το εξασθενές χρώμιο που συναντάμε στο περιβάλλον είναι σχεδόν αποκλειστικά ανθρωπογενές αφού δεν υπάρχει ελεύθερο στη φύση παρά μόνο σε ορισμένα σπάνια πετρώματα. Προέρχεται κυρίως από διάφορες βιομηχανικές διεργασίες όπως η κατασκευή χάλυβα, η αποτέφρωση αποβλήτων και η παραγωγή χρωμάτων και τσιμέντων που εκπέμπουν στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος πλήθος ενώσεων του.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως και διάφορες υπηρεσίες υγείας και περιβάλλοντος ανά το κόσμο, το έχουν κατατάξει στις επικίνδυνα καρκινογόνες ουσίες. Πειράματα που έχουν γίνει σε ζώα είχαν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση καρκίνου σε ζωτικά τους όργανα όπως τα νεφρά και όργανα του πεπτικού συστήματος.

Η κατανάλωση μολυσμένου πόσιμου νερού καθώς και τροφών, αφού όπως έχει αποδειχτεί μέσω της άρδευσης το εξασθενές χρώμιο περνάει στα καλλιεργήσιμα προϊόντα, είναι δυνατόν να προκληθούν βλάβες στα νεφρά, στο συκώτι και να δημιουργηθούν γαστρικές διαταραχές. Ακόμα ελοχεύει μεγαλύτερος κίνδυνος με την εισπνοή μικρσταγονιδίων και ατμού όπως και με την επαφή με μολυσμένο νερό, όπου μπορεί να προκληθούν αναπνευστικές διαταραχές, πνευμονικά νοσήματα ακόμα και καρκίνος σε μακροχρόνια έκθεση, αλλεργικές και τοξικές δερματοπάθειες.

Στον τόπο μας βρέθηκε πρόσφατα εξασθενές χρώμιο στο νερό ύδρευσης της Γαλιάς Μοιρών, όπου οι κάτοικοι ενημερώθηκαν για τη παύση χρήσης του. Διενεργούνται ωστόσο  έρευνες για σημάδια ύπαρξης του σε νερά άλλων περιοχών. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτοφανές αφού αρκετές είναι οι φορές που έχει εντοπιστεί σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας, με μεγαλύτερο πρόβλημα να υπάρχει στις περιοχές που βρέχονται από τον Ασωπό ποταμό.

Η λύση για ένα καθαρό πόσιμο νερό απαλλαγμένο από εξασθενές χρώμιο είναι τα φίλτρα νερού Veluda αντίστροφης όσμωσης. Αποδεδειγμένα σε ανάλυση - μελέτη του το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο μας πιστοποίησε το γεγονός ότι τα φίλτρα μας απομακρύνουν το εξασθενές χρώμιο.