Νέο design, μικρό μέγεθος!

Αυτόματοι Αποσκληρυντές νερού Compact ,με 12.5 & 25 λίτρα κατιονική ρητίνη και valve Satin ογκομετρική.