Ογκομετρικοί Αποσκληρυντές νερου Pentair

Αυτόματοι Ογκομετρικοί αποσκληρυντές νερού, με 25,50,75 & 100 λίτρα ρητίνης και valve 255/760 & 278/762 Pentair