Αποσκληρυντές νερού classic Canature

Αυτόματοι Ογκομετρικοί αποσκληρυντές νερού με 25,50 & 75 λίτρα ρητίνης και valve BNT-1650F Canature