Αντίστροφη Όσμωση για Εμπορική & Βιομηχανική χρήση

Συστήματα αντίστροφης όσμωσης για υφάλμυρο νερό με παραγωγή  700-3000 lt/h  

Τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης V.BWF της εταιρείας VELUDA έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και επιπέδου θορύβου. Είναι κατάλληλα για χαμηλές και μέσες παροχές όπου το υφάλμυρο νερό ή το νερό της βρύσης πρόκειται να υποστεί επεξεργασία.

Τα συγκεκριμένα συστήματα προσφέρουν χημική και μικροβιολογική επεξεργασία νερού, με μείωση των αλάτων κατά 90-95% και παράγουν νερό υψηλής ποιότητας απαλλαγμένο από βακτήρια, ιούς και πυρογόνα.                                                                                              

Στον βασικό εξοπλισμό των συσκευών V.BWF συμπεριλαμβάνεται ένα φίλτρο κεφαλής με πόρο φίλτρανσης 1 micron και μία αντλία υψηλής πίεσης κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.                                                                                                               

Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα  που χρησιμοποιούνται στα συστήματα V.BWF είναι υψηλής ποιότηταςανθεκτικά στη διάβρωση και κατάλληλα για τον ανθρώπινο οργανισμό.Επίσης, τα συστήματα αυτά περιέχουν τρεις διακόπτες πίεσης, ένα μετρητή αγωγιμότητας του νερού, τρία ροόμετρα , τρεις βαλβίδες ρύθμισης και δύο μετρητές πίεσης.                                                                                                                                                         

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA


Κατόπιν παραγγελίας μπορούμε να σας προμηθεύσουμε και συστήματα αντίστροφης όσμωσης με παραγωγή μεγαλύτερης των 3000 lt/h