Σύστημα αντίστροφης όσμωσης για υφάλμυρο νερό (Range: 0.7-2.7 m3/h)

Τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης BWF RO SYSTEM της εταιρείας VELUDA έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και επιπέδου θορύβου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Τροφοδοσία: 380-415V/50Hz/3~
 • Mέγιστη πίεση λειτουργίας: 15bar
 • Πίεση: 2.5-5 bar
 • Θερμοκρασία: 5-35°C
 • Αλατότητα: < 6000 μS/cm2
 • Ελεύτερο χλώριο ( WRO-180/300 ) : 0.1 ppm
 • Ελεύτερο χλώριο ( WRO-500 ) : 0.1 ppm
 • Θειικό ασβέστιο : δείκτης απόρριψης αρνητικού νερού  
 • Ανθρακικό ασβέστιο : Συγκέντρωση σε απόρριψη νερού κάτω από το όριο διαλυτότητας 
 • Silica: ≤ 3
 • SDI:  ≤ 3