Εάν θα μπορούσαμε να χωρίσουμε σε κατηγορίες τους ρύπους κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να υπάρχουν 4 κατηγορίες.

α) Στερεά: Χώματα, σκουριές σωλήνων, ιζήματα, πέτρες, λάσπη, ίνες από αμίαντο, ίνες από πλαστικά δίκτυα κ.α.

Λύση:

Φίλτρα στερεών. Προβλήματα όπως τα παραπάνω υπάρχουν σε όλες τις περιοχές και σε όλα τα σπίτια είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπιστούν και με πολύ μικρό κόστος από την εταιρεία μας.

β) Χημικά: Χλώριο, παραπροϊόντα χλωρίου, εντομοκτόνα κτλ.

Λύση:

Τα χημικά στοιχεία αφαιρούνται με τον ενεργό άνθρακα. Ο άνθρακας είναι πιο καλός από τους υπόλοιπους, αλλά δε φτάνει μόνο αυτό, η επεξεργασία του η οποία όσο καλύτερη είναι τόσο πιο απορροφητικό είναι. Ο άνθρακας που χρησιμοποιοεί η Veluda απομακρύνει τα χημικά 99.99%. Σπάνια τα συναντάμε στο νερό μας.

γ) Μικρόβια: (κολοβακτηρίδια κοπράνων) δεν τα συναντάμε συχνά πλέον διότι η πολιτεία χλωριώνει το νερό με αποτέλεσμα να εξαφανίζει τους μικροοργανισμούς.

Λύση:

Όπου υπάρχουν μικροοργανισμοί η λύση είναι η υπεριώδης ακτινοβολία ULTRA VIOLET ή UV LAMP οι οποίες κατασκευάζονται στην Αμερική και στην Ιαπωνία σύμφωνα με τις κορυφαίες προδιαγραφές.

δ) Άλατα: Τα άλατα σε υπερβολικές συγκεντρώσεις υπάρχουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, στις ηλεκτρικές συσκευές αλλά και σε όλη την εγκατάσταση του σπιτιού. (ασβέστιο, μαγνήσιο, χρώμιο, νιτρώδη κ.α).

Λύση:

Η τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης η οποία είναι σε θέση να αποβάλλειτην υπερβολική αλατότητα και να δημιουργήσει νερό με τις σωστές περιεκτικότητες αλάτων.

Η Veluda χρησιμοποιεί μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης των Μεγαλύτερων Κατασκευαστών Παγκοσμίως και ακόμα διαθέτει ειδικά νούμερα μεμβρανών τα οποία κατασκευάζονται αποκλειστικά για τη Veluda, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει όλες τις ανάγκες για αφαλατωμένο νερό. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε αφαλάτωση από 10% έως και 99.99% ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

General Electric Usa, Filmtec Usa, Veluda "Special Models" Usa.