Δοσολόγηση Χημικών Πρόσθετων

Τα δοσομετρικά συστήματα, είναι εφαρμογές οι οποίες προσθέτουν το ανάλογο χημικό πρόσθετο στο νερό, ώστε να αποκτήσει μία επιθυμητή ιδιότητα. Η χλωρίωση του πόσιμου νερού η ρύθμιση του pH διαλύματος η απολύμανση με υγρό Διοξειδίου του χλωρίου αποτελούν παραδείγματα συστημάτων δοσομέτρησης. Διαθέτουμε δοσομετρικές αντλίες έξυπνου τεχνολογικά σχεδιασμού που επιτυγχάνουν μέγιστη ακρίβεια δοσολόγησης.  

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση δοσομέτρησης αποτελεί η χλωρίωση του νερού, όπου το χλώριο σε υγρή μορφή (Υποχλωριώδες νάτριο) προστίθεται στο νερό για απολύμανση. Οι χλωριώσεις με βάση τον τρόπο λειτουργίας της δοσομετρικής αντλίας διακρίνονται σε:

  • Χρονικές. Απλές εφαρμογές στις οποίες οι παράμετροι λειτουργίας είναι σταθερές, απαιτείται συγκεκριμένη ποσότητα Χλωρίου για ορισμένο χρόνο και δεν υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας τελικού αποτελέσματος.
  • Παλμικές. Σύνθετες εφαρμογές όπου η ποσότητα δοσολόγησης του χλωρίου είναι ανάλογη της παροχής νερού που διέρχεται στο δίκτυο-σωλήνωση και καθορίζεται από έναν παλμικό ροομετρητή. Αν και εξασφαλίζεται η έγχυση μόνο της απαραίτητης ποσότητας χλωρίου ανάλογα την ροή, εντούτοις δεν εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός ακρίβειας τελικού αποτελέσματος εξαιτίας των μεταβαλλόμενων συνθηκών.
  • Πλήρης. Μια Μονάδα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή  μετράει την συγκέντρωση του χλωρίου στην δεξαμενή και αναλόγως της προ ρύθμισης η δοσομετρική αντλία λαμβάνει εντολή να δοσολογήσει ή να σταματήσει. Είναι ένα πλήρες σύστημα με υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας λόγω του απόλυτα ελεγχόμενου τρόπου λειτουργίας και διασφάλισης της επιθυμητής συγκέντρωσης του Χλωρίου.


  • Set Δοσομετρικής αντλίας Barcode : 520696401188
  • Παλμικός Ροομετρητής      Barcode : 520696401343