Αντίστροφη Όσμωση για Εμπορική & Βιομηχανική χρήση

Συστήματα αντίστροφης όσμωσης για υφάλμυρο νερό με παραγωγή  180 ,300 & 500 lt/h 

Τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης V.WRO είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και διαθέτουν μικροεπεξεργαστή και ψηφιακή οθόνη.

Είναι εξοπλισμένα με μεμβράνες που επιτρέπουν την απομάκρυνση των αλάτων μέχρι και 99,6 % παράγοντας νερό απαλλαγμένο από βακτήρια, ιούς και πυρογόνα.

Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν φίλτρο άνθρακα με διήθηση 5 micron, το οποίο βοηθά στην απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και του χλωρίου.

Ακόμη, περιέχουν τα απαραίτητα εξαρτήματα και τους κατάλληλους αισθητήρες για τη μέτρηση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του συστήματος και εγγυώνται την παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού συμβαδίζοντας με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Επίσης, είναι εξοπλισμένα με μετρητές αγωγιμότητας νερού , με ροόμετρα και μετρητές πίεσης.

Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο σύστημα είναι υψηλής ποιότητας , ανθεκτικά στη διάβρωση και κατάλληλα για πόσιμο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA