Οικιακός Θερμοψύκτης νερού ,χωρίς φίλτρα.

Επιτραπέζιος Θερμοψύκτης νερού, χωρίς φίλτρα

Μπορεί να συνδεθεί εύκολα με όλα τα συστήματα φίλτρανσης νερού Veluda.

Barcode: 520696400430