Βιβλίο Επίδειξης-παρουσίασης Πωλητών

Ένα χρήσιμο βιβλίο οδηγός με ουσιαστικές πληροφορίες για την ποιότητα του νερού. Ένα βιβλίο με σωστή δομή και περιεχόμενο, με δεκάδες παραδείγματα, πίνακες, εικόνες, tips και συμβουλές που αφορούν την επεξεργασία νερου. Ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε έμπειρο πωλητή.

Barcode: 520696400760