Ζητείται τεχνικός έως 30 ετών για 8άωρη 5νθήμερη απασχόληση, επικοινωνιακός, συνεργάσιμος, με απαραίτητη κατοχή διπλώματος υδραυλικού ή ψυκτικού και άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.