Αναλύσεις δειγμάτων νερού πελατών πριν και μετά τη χρήση φίλτρων Veluda σε 3 διαφορετικές περιοχές του Ηρακλείου.

Νερό δικτύου από τη περιοχή Αγ. Ιωάννης Κνωσσού.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Νερό δικτύου από τα Καπαριανά Μοιρών.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Νερό δικτύου από τη περιοχή Μαλάδες

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ