Απομακρύνει: χημικά, βαρέα μέταλλα, μικροοργανισμούς

Παρέχουν προστασία από:

  • Τις διαρροές που υπάρχουν στα παλιά δίκτυα σωληνώσεων
  • Τα δίκτυα αποχέτευσης τα οποία βρίσκονται δίπλα στα δίκτυα ύδρευσης
  • Την ελλιπή ή ανύπαρκτη χλωρίωση

Δείτε παρακάτω τις αναλύσεις πελατών  μας πριν και μετά το φίλτρο μικροβίων: