Χαρακτηριστικά φίλτρου Μatrikx:

  • Πόρο φίλτρανσης 5 micron.
  • Εξαιρετικά χαμηλή πτώση πίεσης.
  • Υψηλή ικανότητα συγκράτησης βρωμιάς.
  • Εξαιρετική μείωση των χημικών μολυσματικών ουσιών.
  • Υψηλή απορροφητική ικανότητα και αποδοτικότητα.
  • Πιστοποίηση ασφάλειας υλικού από τους NSF και WQA.
  • Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του CaliforniaProp.65.

Προτεινόμενη αλλαγή φίλτρου κάθε 12 μήνες ή ανά 30.000 λίτρα νερού.

chloragurard_gr.jpg