Το " Big Blue Housing 10" είναι ένα φίλτρο κεντρικής παροχής, το οποίο αντέχει σε υψηλή πίεση έως 6 bar.

Annotation_2019-05-22_133106.png