Βρυσάκι σειράς Simple

  • Barcode                              : 520696400630
  • Παροχές                             : 1way
  • Διαστάσεις                          : 80x210 (LxH)
  • Μέγιστη Πίεση λειτουργίας : 8 bar
  • Σύνδεσμος Σωληνώσεων   : 1/4''