Βρύση τριών παροχών Chrome

Barcode: 520696400294
Παροχές: 3way
Διαστάσεις: 285x290 (LxH)
Μέγιστη Πίεση λειτουργίας: 8 bar
Σύνδεσμος Σωληνώσεων: 3/8''