Δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού για συσκευές αντίστροφης όσμωσης.

Barcode Pressurized Product KIT (500lt) : 520696401191