Πιεστικές αντλίες 50-1000 GPD

Αντλίες Bull Power 24V & 36V που προορίζονται  για συστήματα αντίστροφης όσμωσης οικιακά και επαγγελματικά. Με ροή απο 30 ώς και 300  λίτρα την ώρα και πίεση απο 70 ως 140 psi .Όλα τα μέρη των αντλιών που έρχονται σε επαφή με το νερό πληρούν όλα τα πρότυπα δοκιμών και απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.