ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ
RE 2540 BLN 520 6964 00046
RE 4021 BLN 520 6964 00592
RE 4040 BLN 520 6964 00047