Μανόμετρα γλυκερίνης για μέτρηση πίεσης νερού.

Οριζόντια μανόμετρα  γλυκερίνης 2'' & 2.5'' , για μέτρηση και έλεγχο πίεσης νερού στις αντίστροφες οσμώσεις. Με υποδοχείς 1/8'' και 1/4'' σπύρωμα στο πίσω μέρος του μανομέτρου.