Σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας κάθε χρόνο παρατηρείτε μετά από περίοδο ισχυρών καιρικών φαινομένων όπως οι έντονες βροχοπτώσεις και η μεγάλη χιονόπτωση που ακολουθούνται από πλημμύρες, οι κάτοικοι να εμφανίζουν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Οι πλημμύρες που προκαλούνται από τις μεγάλες ποσότητες νερού, εκτός από τις ζημιές που προκαλούν σε επιφανειακά δημόσια έργα, καταστρέφουν παλαιά δημόσια δίκτυα υδροδότησης ή καταφέρνουν να εισχωρούν νερά ακόμα και σε νεότερα. Με την είσοδο των ακάθαρτων νερών στο δίκτυο ύδρευσης γίνεται και είσοδος αρκετών επικίνδυνων ουσιών και βακτηρίων. 

Εκτός από το δημόσιο δίκτυο μεγάλα προβλήματα δημιουργούνται και με την υπερχείλιση δεξαμενών και φραγμάτων τα οποία τροφοδοτούν αρκετές πόλεις, μεταφέροντας ιζήματα και φερτή ύλη τα οποία αλλοιώνουν τη ποιότητα του νερού με διάφορα μέταλλα και βακτήρια κυρίως νεκρής ύλης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν οι αρμόδιες αρχές αντιληφθούν έγκαιρα το πρόβλημα, συνήθως παρατηρώντας τη θολότητα που εμφανίζει το νερό, γίνονται αναλύσεις και οι δημότες των εκάστοτε περιοχών ενημερώνονται για αποφυγή χρήσης του σε περίπτωση που οι ποιότητα του νερού δεν βρίσκεται στα επιτρεπτά όρια που έχουν οριστεί.

Επειδή όμως σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων ελέγχονται κυρίως τα κεντρικά δίκτυα και όχι τοπικά και παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται σε ανύποπτο χρόνο, ένα φίλτρο νερού Veluda θα σας παρέχει αδιάκοπα ασφαλές πόσιμο νερό.