Ο μόλυβδος ανήκει στα βαρέα μέταλλα και υπάρχει σε αφθονία στον φλοιό της γης. Πρόκειται για ένα στοιχείο που ακόμα και σε μικρές ποσότητες συγκέντρωσης στο σώμα προκαλεί βλάβες στο νευρικό σύστημα ιδίως σε μικρά παιδιά.

Ο μόλυβδος έχει χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή αρκετών οικοδομικών υλικών, όπως σωληνώσεις υδροδότησης, χρώματα, των οποίων η περιεκτικότητα μειώθηκε με νόμο ήδη από την δεκαετία του 80’ όπως και από την βενζίνη, και σε πολλά άλλα προϊόντα οικιακής χρήσης. Επίσης μπορεί να περιέχεται σε αρκετά καλλιεργήσιμα εδάφη περνώντας στα αγροτικά προϊόντα και σε μεγάλα ψάρια.

Η δηλητηρίαση από μόλυβδο παρουσιάζει ως συμπτώματα πόνους στη κοιλιά, ημικρανίες, σπασμούς, απώλεια μαλλιών, μυϊκή αδυναμία, ενώ σε νεαρά άτομα μπορεί να παρουσιάσει μακροχρόνια αναιμία, ελλειμματική προσοχή, προβληματική συμπεριφορά, μαθησιακή δυσκολία και μείωση του δείκτη νοημοσύνης.

Το νερό βρύσης αντιπροσωπεύει έως και το 20% της εκθέσεως μας σε μόλυβδο, ο οποίος αποσπάται από παλαιά συστήματα υδροδότησης, νέες σωληνώσεις που μπορεί να περιέχουν έως και 8% μόλυβδο, συγκολλήσεις σωληνώσεων χαλκού, παλαιούς υδρομετρητές καθώς και μολυσμένες πηγές.

Λύση στην απομάκρυνση του μόλυβδου από την κύρια πηγή έκθεσης μας που είναι το νερό βρύσης αποτελούν τα φίλτρα νερού Veluda αντίστροφης όσμωσης, που απομακρύνουν αποδεδειγμένα τον μόλυβδο και άλλες απειλές του νερού.