Ο ενεργός άνθρακας από κέλυφος καρύδας έχει κυρίως πόρους σε κλίμακα μικροπόρων. Σχεδόν το 85-90% επιφάνειας του ενεργού άνθρακα κελύφους καρύδας αποτελείται από αυτούς τους μικροπόρους. Αυτοί οι μικροί πόροι ταιριάζουν με το μέγεθος των μολυσματικών μορίων στο πόσιμο νερό και επομένως είναι πολύ αποτελεσματικοί στην παγίδευση τους.

Σε αντίθεση ο ενεργός άνθρακας τύρφης και ξύλου έχουν ως επί το πλείστον πόρους σε μέγεθος μακροπόρων που ταιριάζουν με το μέγεθος μεγαλύτερων μορίων.

Η υπεροχή των μικροπόρων στον άνθρακα από κέλυφος καρύδας του δίνει πυκνότερη και ανθεκτικότερη δομή που παρέχει καλή μηχανική αντοχή και σκληρότητα καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στην φθορά λόγω τριβής.

Μερικά από τα άλλα χαρακτηριστικά που οι βιομηχανίες άνθρακα, βλέπουν ως ένα μεγάλο πλεονέκτημα υπέρ του άνθρακα καρύδας, είναι οι εξής:

  • Η καρύδα είναι ανανεώσιμη πηγή άνθρακα
  • Οι καρύδες αναπτύσσονται καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, με τη συγκομιδή να γίνεται γενικά 3-4 φορές σε ένα χρόνο
  • Το δέντρο καρύδας μπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια

Συνοπτικά, ο ενεργός άνθρακας από κέλυφος καρύδας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον καθαρισμό του πόσιμου νερού, αφού:

  • Προσροφά υποπροϊόντα απολύμανσης 
  • Προσροφά πτητικές οργανικές ενώσεις
  • Προσροφά φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα
  • Αφαιρεί τα αλογόνα από το νερό
  • Βελτιώνει την εμφάνιση του πόσιμου νερού
  • Βελτιώνει τη γεύση του νερού