Συχνά δημιουργείται η εσφαλμένη άποψη ότι το νερό ύδρευσης που προέρχεται από γεώτρηση ή κάποια άλλη φυσική πηγή είναι ασφαλές και κατάλληλο για πόση. Αυτή η άποψη εκτός από εσφαλμένη μπορεί να είναι και αρκετά επικίνδυνη, ας δούμε όμως το γιατί.

Τις προηγούμενες δεκαετίες, σε περιοχές αμιγώς γεωργικές ή όπου δεν υπήρχε κάλυψη από κάποιο δημοτικό υδρευτικό δίκτυο, άνοιγαν όλο και νέες γεωτρήσεις όπου εκτός από αρδευτικούς σκοπούς κάλυπταν και τις ανάγκες υδροδότησης των παρακείμενων κατοικημένων περιοχών. Πολλές είναι όμως και οι περιοχές όπου έχουν ανοιχθεί γεωτρήσεις ειδικά για την υδροδότηση ή τροφοδοτείται το τοπικό δίκτυο από κάποια φυσική πηγή νερού.

Στα πλαίσια της αδειοδότησης μίας νέας γεώτρησης ή την νομιμοποίηση μίας υπάρχουσας, η οποία έπρεπε να γίνει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014, καταθέτονται αποτελέσματα χημικών αναλύσεων όπου ελέγχονται η σωματιδιακή κατάσταση και η χημική σύστασή του νερού. Αυτή είναι μια διαδικασία απαραίτητη για την εξακρίβωση της καταλληλόλητας του νερού με βάση την χρήση την οποία προορίζεται.

Σε όλες σχεδόν τις γεωτρήσεις χρησιμοποιούνται φίλτρα νερού τα οποία όμως καλύπτουν μόνο την φίλτρανση του νερού από πέτρες, άμμο ή λάσπη ώστε να μην φράζουν οι σωληνώσεις και καταστρέφονται οι αναλυτικοί μηχανισμοί της γεώτρησης. Σε μετέπειτα στάδια, όταν το νερό προορίζεται για πότισμα ζώων ή χρήση σε ύδρευση ως πόσιμο, χρησιμοποιούνται φίλτρα αντίστροφης όσμωσης ή γίνεται απολύμανση με χλωριοτικές διατάξεις, πράγμα όμως που γίνεται πολύ σπάνια κυρίως λόγο υψηλού κόστους.

Σε κάθε περίπτωση, είτε η ποιότητα του νερού δεν έχει ελεγχθεί ποτέ, είτε το νερό έχει χαρακτηριστεί ασφαλές, είτε έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικά φίλτρα, η ποιότητα του νερού που φτάνει στην βρύση μας καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εκάστοτε δίκτυο, οι συντηρήσεις που γίνονται στους μηχανισμούς και τα φίλτρα της γεώτρησης, αλλά και την κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα από τον οποίο αντλούμε η οποία παρά τους οποιοδήποτε ελέγχους μπορεί να επηρεαστεί από μέρα σε μέρα.

Είναι λοιπόν απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την ποιότητα του νερού που καταναλώνουμε να χρησιμοποιούμε φίλτρα νερού, εξαλείφοντας μικροβιακούς οργανισμούς, επικίνδυνα μέταλλα ακόμα και φυτοφάρμακα τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο νερό της γεώτρησης μας.