Το νιτρικό άλας ή όπως είναι πιο γνωστό στις μέρες μας “νιτρικά”, είναι αποτέλεσμα της μόλυνσης των υπογείων αποθεμάτων νερού κατά κύριο λόγο από την αλόγιστη χρήση αζωτούχων γεωργικών λιπασμάτων. 
Όσα νιτρικά άλατα δεν αφομοιωθούν από τα φυτά, ξεπλένονται με τα ποτίσματα ή τη βροχή με αποτέλεσμα να μολύνουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και στη συνέχεια τα ποτάμια και τις λίμνες.
Τα νιτρικά μετατρέπονται σε νιτρώδη άλατα, τα οποία με την σειρά τους μπορεί να μεταβληθούν σε μία από τις ισχυρότερες καρκινογόνες οικογένειες χημικών ενώσεων, γνωστές ως νιτροζαμίνες.
Εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα ανάλυσης νερού (περιοχή: Δαφνούδι, Σέρρες)  πριν την τοποθέτηση συστήματος φίλτρανσης Veluda  και εδώ μετά την εγκατάσταση του.

Παρατηρούμε ότι τα νιτρικά από 19,3 mg/L μετά την τοποθέτηση μηχανήματος αντίστροφης όσμωσης  Veluda μειώθηκαν στο 0,045 mg/L. 

Το όριο περιεκτικότητας ασφάλειας νιτρικού άλατος στο πόσιμο νερό της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Περιβάλλοντος είναι 10 mg/l, ενώ η Ελληνική νομοθεσία έχει ως όριο τα 50mg/lt.