Αποσκληρυντές & Media Filter - veluda.com

Αποσκληρυντές & Media Filter

Αποσκληρυντές νερού ή αλλιώς αφαλατωτές νερού είναι πλήρως αυτόματα συστήματα που προστατεύουν την οικία ή την επιχείρησή σας από τα άλατα.  Η μέθοδος της αποσκλήρυνσης βοηθάει την απομάκρυνση των αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου από το νερό προστατεύοντας τα δίκτυα, τις σωληνώσεις τις οικιακές συσκευές, τα πλυντήρια, τους θερμοσίφωνες κλπ από επικαθήσεις αλάτων και φθορές. Ο συνηθέστερος τρόπος αποσκλήρυνσης είναι η χρήση ισχυρής κατιονικής ρητίνης ιοντοεναλλαγής, η οποία αναγεννάται με διάλυμα αλατιού. Η όλη διαδικασία της αναγέννησης είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο του αποσκληρυντή.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ανακαλύψουμε μαζί τον αποσκληρυντή που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.