Δίδυμοι αποσκληρυντές νερού ογκομετρικοί Pentair

Δίδυμοι Ογκομετρικοί αποσκληρυντές νερού, με 50,100,150 & 200 λίτρα ρητίνης και valve 255/764 & 278/764 Pentair